Blog

EN

Facebook

Doba, formy a ceny setkání

Mgr. Lukáš Srbecký

Terapeut a kouč

Váš průvodce osobním růstem a rozvojem

Doba setkání

Setkání zpravidla trvá 1,5 hodiny.

Setkání je možné uskutečnit i ve víkendových dnech bez navýšení ceny.

Protože mi záleží na tom, abyste dobře poznali přínosy EFT terapie, nabízím Vám první a druhé setkání za polovinu ceny. Tento čas jen určen k tomu, abych se mohl více seznámit s Vaším tématem a mohl navrhnout co nejefektivnější cestu k řešení. Během prvních dvou setkání budete mít také možnost lépe poznat techniky, které používám a některé se naučíte tak, abyste je mohli sami používat – kdykoli, kdekoli a zcela zdarma.

Přestože v některých případech se změny mohou odehrát i po těchto 2 úvodních setkáních, výraznějšího efektu je zpravidla možné dosáhnout během 10-20 po sobě jdoucích konzultacích. Tato doba umožňuje provést větší pokroky a přinést i hlubší změny. Během tohoto času máme možnost zhodnotit dosažené výsledky a zvážit případné pokračování.

Protože systematická práce s EFT přináší nejlepší výsledky, najdete v mé nabídce zvýhodněný balíček 5 konzultací.

Formy setkání

Konzultace probíhají formou osobního setkání na adrese EFT poradny v Brně, nebo na dálku pomocí Skype či Zoom.

Ceny setkání

2 000Kč = 1,5hodinové setkání

1 500Kč = 1,5hodinové setkání v balíčku 5 konzultací

První a druhé setkání trvá 1,5 hodiny, nicméně Vy hradíte pouze polovinu, tedy 1000Kč (polovina je pro Vás zdarma)

Dohodnutý termín je možné bezplatně zrušit nebo přesunout nejpozději 24 hodin před smluveným datem a hodinou. Při zrušení nebo přesunutí termínu po tomto čase účtuji 50% z ceny naplánovaného setkání.

Pokud se nacházíte v obzvláště těžké životní a finanční situaci, je možné cenu setkání domluvit individuálně.

Nejsem plátce DPH, ceny jsou tedy konečné.

Upozornění

EFT terapie a další doprovodné služby nenahrazují lékařskou péči. V průběhu setkání Vám nebude stanovována lékařská diagnóza, nebude doporučeno vysazení Vašich léků či jejich výměna za jiné nebo doporučovány zdravotnické postupy, které přísluší pouze Vašemu lékaři. EFT a další techniky, které ve své praxi využívám, nejsou primárně určeny k léčení diagnostikovaného onemocnění, ale k působení na některé emoční prvky, které mohou k danému onemocnění přispívat.

EFT terapie Lukáš Srbecký s klientem
EFT poradna Brno pracovna

Mgr. Lukáš Srbecký

Terapeut a kouč

Váš průvodce osobním růstem a rozvojem.

Telefon: 604 512 671
Email: eft@eftporadnabrno.cz
Adresa: Minská 38, Brno – Žabovřesky