Blog

EN

Facebook

Doba, formy a ceny setkání

Mgr. Lukáš Srbecký

EFT terapeut / NLP kouč

Váš průvodce osobním růstem a rozvojem

Doba setkání

Setkání zpravidla trvá 1,5 hodiny.

Setkání je možné uskutečnit i ve víkendových dnech bez navýšení ceny.

Protože mi záleží na tom, abyste dobře poznali přínosy EFT terapie, nabízím Vám pro první a druhé setkání půl hodinu zdarma. Tento čas jen určen k tomu, abych se mohl více seznámit s Vaším tématem a mohl navrhnout co nejefektivnější cestu k řešení. Během prvních dvou setkání budete mít také možnost lépe poznat techniky, které používám a některé se naučíte tak, abyste je mohli sami používat – kdykoli, kdekoli a zcela zdarma.

Přestože v některých případech se i významnější změny mohou odehrát po těchto 2 úvodních setkáních, výraznějšího efektu je zpravidla možné dosáhnout během 10-15 po sobě jdoucích konzultacích. Tato doba umožňuje provést větší pokroky a přinést i hlubší změny. Během tohoto času máme možnost zhodnotit dosažené výsledky a zvážit případné pokračování.

Protože systematická práce s EFT přináší nejlepší výsledky, najdete v mé nabídce zvýhodněný balíček 5 konzultací.

Formy setkání

Konzultace probíhají formou osobního setkání na adrese EFT poradny v Brně, nebo na dálku pomocí Skype.

Ceny setkání

1 500Kč = 1,5hodinové setkání

1 200Kč = 1,5hodinové setkání v balíčku 5 konzultací

První a druhé setkání trvá 1,5 hodiny, nicméně Vy hradíte pouze 1 hodinu, tedy 1000Kč (půl hodina je pro Vás zdarma)

Dohodnutý termín je možné bezplatně zrušit nebo přesunout nejpozději 24 hodin před smluveným datem a hodinou. Při zrušení nebo přesunutí termínu po tomto čase účtuji 50% z ceny naplánovaného setkání.

Pokud se nacházíte v obzvláště těžké životní a finanční situaci, je možné cenu setkání domluvit individuálně.

Nejsem plátce DPH, ceny jsou tedy konečné.

Upozornění

EFT terapie a další doprovodné služby nenahrazují lékařskou péči. V průběhu setkání Vám nebude stanovována lékařská diagnóza, nebude doporučeno vysazení Vašich léků či jejich výměna za jiné nebo doporučovány zdravotnické postupy, které přísluší pouze Vašemu lékaři. EFT a další techniky, které ve své praxi využívám, nejsou primárně určeny k léčení diagnostikovaného onemocnění, ale k působení na některé emoční prvky, které mohou k danému onemocnění přispívat.

EFT terapie Lukáš Srbecký s klientem
EFT poradna Brno pracovna

Mgr. Lukáš Srbecký

EFT terapeut / NLP kouč

Váš průvodce osobním růstem a rozvojem.

Telefon: 604 512 671
Email: eft@eftporadnabrno.cz
Adresa: Minská 38, Brno – Žabovřesky