Blog

EN

Facebook

Psychika, emoce

Mgr. Lukáš Srbecký

Terapeut a kouč

Váš průvodce osobním růstem a rozvojem.

Psychika, emoce a EFT terapie

EFT terapie přináší pozitivní výsledky u značného množství psychických problémů, což za téměř tři desítky let existence této metody potvrdili nejen její uživatelé, ale také řada studií. (více je možné se dočíst zde: Studie prokazující účinky ET terapie)

EFT terapie je vynikajícím nástrojem pro zlepšení i v dalších oblastech jako jsou fyzické obtíže nebo vztahová témata, nicméně uskutečnění pozitivní změny v jakékoli oblasti je možné zpravidla jen skrze provedení změn v naší psychice – v našem v nitřním světě. Právě zde se totiž skrývají hlavní bariéry a také pozitivní zdroje pro posun v našem životě.

Zde je částečný výčet možných témat týkajících se našeho vnitřního světa:

 • stres, nervozita
 • vztek, agrese
 • pocit viny, selhání
 • vnitřní napětí
 • strachy a úzkosti
 • deprese
 • fobie
 • panické stavy
 • nespavost
 • únava, vyčerpanost
 • obsedantní myšlenky, nutkavé chování
 • perfekcionismus
 • negativní vzpomínky
 • traumatické zážitky
 • přílišná citlivost
 • poruchy učení (dyslexie, dysgrafie …)
 • poruchy pozornostiUpozornění:
Oblasti působení EFT terapie jsou uvedeny na základě mého osobního pozorování a mé zkušenosti nebo zkušenosti dalších kolegů působících v této oblasti. Přestože v mém chápání je EFT terapie vysoce účinná metoda pro širokou škálu problémů, nelze informace na této stránce chápat jako návod k opuštění konvenční lékařské péče nebo jejímu nahrazení, vysazení léků předepsaných lékařem nebo k úpravě léčby bez předchozí konzultace s lékařem.

EFT a další techniky, které ve své praxi využívám, nejsou primárně určeny k léčení diagnostikovaného onemocnění, ale k působení na některé emoční prvky, které mohou k danému onemocnění přispívat.

EFT terapie a další doprovodné služby nenahrazují lékařskou péči. V průběhu setkání Vám nebude stanovována lékařská diagnóza, nebude doporučeno vysazení Vašich léků či jejich výměna za jiné nebo doporučovány zdravotnické postupy, které přísluší pouze Vašemu lékaři.

Vždy doporučuji svým klientům, aby v případě řešení zdravotních potíží postupovali také ve spolupráci se svým ošetřujícím lékařem.

Mgr. Lukáš Srbecký

Terapeut a kouč

Váš průvodce osobním růstem a rozvojem.

Telefon: 604 512 671
Email: eft@eftporadnabrno.cz