Blog

EN

Facebook

Můj příběh

Mgr. Lukáš Srbecký

Terapeut a kouč

Váš průvodce osobním růstem a rozvojem

Mám pedagogické vzdělání a již 10 let pracuji s lidmi na různých úrovních – jako lektor, konzultant, kouč a EFT terapeut. Po celou tuto dobu se intenzivně věnuji hledání a zkoumání způsobů a metod, které mohou pomoci ulevit od emočních a fyzických problémů a mohou přinést více uvolnění, radosti a zdraví do života.

Pro svou práci jsem si vybral především EFT terapii, která mě přesvědčila svými účinky, rychlostí a univerzálním použitím. EFT terapii podporuji dalšími technikami - Neuro-lingvistickým programováním (NLP) a hypnózou. Se svým týmem pravidelně organizuji workshopy holotropního dýchání v Brně. Spojení těchto velmi účinných a vzájemně se doplňujících přístupů mi umožňuje dosahovat trvalejších a rychlejší výsledků.

Abych Vám mohl pomáhat přinést pozitivní změny do života a mohli jste se s mojí pomocí rozvíjet a posouvat v mnoha ohledech na vyšší úroveň, je nutné, abych rostl a rozvíjel se také já. Kromě svého pedagogického vzdělání jsem prošel tréninky cílenými na terapii, koučování, a osobní rozvoj.

Absolvoval jsem výcvik u spoluzakladatelky EFT Tiny Craig a jsem tak jako jediný v České republice způsobilý a certifikovaný k praktikování EFT podle tzv. „Zlatého standardu“ – tedy podle standardů a přísných kritérií zakladatele této metody Garyho Craiga. Dále jsem prošel výcvikem Neuro-lingvistického programování až ve stupni Master (NLP), hypnózy a koučování. Jsem certifikovaným facilitátorem holotropního dýchání, k čemuž jsem musel absolvovat mnohaletý výcvik transpersonální psychologie a holotropního dýchání v institutu psychiatra a zakladatele této metody Stanislava Grofa (GTT). V současné době podstupuji psychoterapeutický výcviky v Biosyntéze - terapii orientované na tělo. Kompletní přehled mé kvalifikace najdete v sekci Moje kvalifikace .

Cesta od problémů k řešení

Mé pracovní zkušenosti a výcviky mě připravily na moji současnou roli, spolu s nimi však na mé cestě byla významná také práce vnitřní, jejíž kořeny sahají až do mého dětství.

Jako dítě jsem býval téměř nepřetržitě nemocný, trpěl poruchou imunity, záněty, těžkými ekzémy a alergiemi a dostávalo se mi velmi štědré péče lékařů, nemocnic, lázní a dalších zdravotnických zařízení. Neznal jsem ve svém okolí více nemocného člověka, než jsem byl já. Nyní je to však zcela jinak – patřím k těm, kteří se těší dobrému zdraví a převládající psychické pohodě. K současnému stavu však vedl ještě kus cesty …

Časté zdravotní problémy a především úporné ekzémy, na které klasická medicína nenacházela řešení, mě omezovaly v mnoha oblastech života a působily jako silná zátěž na můj emoční systém. Ten se začal hroutit v době dokončování studia na vysoké škole. Přicházely silné úzkostné a panické stavy. Později se přidaly těžké deprese. Ocital jsem se částečně mimo realitu, neschopný účinného fungování v běžném životě.

Byl jsem podroben mnoha testům na nejmodernějších zdravotnických technologiích, které však diagnostikovaly jediné: příčina není známa. Výsledkem bylo doporučení vytrhnout nosní mandle.

Tento výsledek mě ani zdaleka neuspokojil a moje spolupráce se zdravotním systémem na řešení celoživotních i těch aktuálních obtíží se omezila na minimum. Vzal jsem plnou odpovědnost za svůj stav a jeho řešení.

Odpovědnost za mé zdraví v mých rukou

V průběhu následujících let jsem absolvoval řadu známých i méně známých léčebných metod a postupů. Jednalo se o mnohá holotropní dýchání, rodinné konstelace, kineziologické procesy, regresní terapie, EFT terapie, pobyty ve tmě a práce v rozšířených stavech vědomí. Během relativně krátké doby jsem výrazně měnil svůj dosavadní životní styl, své způsoby myšlení a svůj pohled na život.

Se zaujetím a vytrvalostí mně vlastní jsem se věnoval také očistám těla, prozkoumal a vyzkoušel řadu výživových směrů, věnoval se studiu potravinových doplňků a objevoval pro mě nové způsoby, které mohou pomoci zajistit fyzické zdraví. Někdy až s přehnanou úporností jsem se věnoval meditacím, jógovým technikám a zkoumání, které programy a vzorce myšlení způsobily dále neudržitelnou životní situaci. Stále jasněji jsem vnímal souvislosti mezi mým psychickým a fyzickým stavem.

Občas jsem se při aplikování zmíněných metod a postupů pohyboval na samé hranici toho, co může tělo a psyché člověka zvládnout a ocitl se v několika kritických životních etapách. Má velká vděčnost patří mnohým průvodcům, odborníkům a přátelům, kteří mě na mé cestě provázeli a pomáhali mi zajistit, abych tuto hranici nepřekročil. Také díky nim jsem mohl těmito situacemi projít směrem k nesrovnatelně lepšímu fyzickému zdraví, psychickému uvolnění a mnoha dalším momentům, které mohu slovy jen těžko docenit.

Má vize

Mým záměrem není předávat lidem, kteří se na mě obracejí, svoji verzi životní cesty a své způsoby, které jsou svým způsobem nevšední a nemusí fungovat každému.

Mým cílem je předávat zprávu, že je možné zkvalitnit svůj život, přinést do něj radost, úspěch, dobré vztahy a fyzickou i psychickou pohodu.

Mým cílem je pomoci umožnit lidem, kteří o to stojí, provést menší či zásadní změny ve svém životě a najít si k nim svoji vlastní cestu, protože vím, že tuto schopnost má každý člověk v každém okamžiku.

Je mi velkou radostí, že můžu být při tom, když lidé směřují …

od napětí k uvolnění,
od nemoci ke zdraví,
od konfliktů k harmonii,
od stagnace k posunu,
od bolesti k radosti,
od strachu k důvěře,
od minulosti k přítomnosti,
od nedostatku k hojnosti,
od těžkosti k lehkosti,
od problému k řešení,
od role oběti k roli toho, kdo tvoří svůj život.

To mě opravdu baví a naplňuje …

Mgr. Lukáš Srbecký

Terapeut a kouč

Váš průvodce osobním růstem a rozvojem.

Telefon: 604 512 671
Email: eft@eftporadnabrno.cz
Adresa: Minská 38, Brno – Žabovřesky