Blog

EN

Facebook

Časté otázky

Mgr. Lukáš Srbecký

Terapeut a kouč

Váš průvodce osobním růstem a rozvojem.
Co jsou hlavní výhody EFT terapie?

Na EFT terapii je skvělé to, že to je metoda bezbolestná, bezpečná, vždy dostupná a zpravidla poskytující rychlé výsledky.

Co znamená zkratka EFT?
EFT je zkratkou pro anglický název Emotional Freedom Technique - v překladu technika emoční svobody. Tato technika, metoda, terapeutický způsob pracuje na principu energetické psychologie. Tento směr bere v úvahu souvislosti mezi naším energetickým systémem, našimi emocemi a naším zdravím.
Co je to NLP – Neuro-lingvistické programování?

Neuro-lingvistické programování je soubor postupů a technik, díky kterým můžeme poznat naše myšlení (co si myslíme a z jakého důvodu si to myslíme) a chování (co děláme, jak to děláme a z jakého důvodu to děláme).

Můžeme se rozhodnout, které myšlenky a chování si ponecháme a které změníme či nahradíme jinými s cílem cítit se lépe, využít svůj potenciál, dosáhnout vyšších výkonů, zlepšit svoji komunikaci, povznést své vztahy na vyšší úroveň nebo se zdokonalit v jakékoli jiné oblasti.

Můžeme například porozumět tomu, proč jsme při vystupování před lidmi vždy nervózní, třese se nám hlas a schopnost naší komunikace je hluboce pod našimi možnostmi. A můžeme si pro příště nastavit jiné pocity a jinou reakci. Je jen na nás, zdali se při příští prezentaci budeme chtít cítit klidně a vyrovnaně, nebo velmi sebevědomě a odvážně.

Široké spektrum technik Neuro-lingvistického programování (NLP) nám umožňuje vracet se do minulosti a odstraňovat překážky, které nás drží zpátky a také jít do budoucnosti s cílem hledat a utvářet naší vizi, naše směřování.

Tohle a mnoho dalšího nabízí fascinující svět Neuro-lingvistického programování.

Co je to hypnóza?

Hypnóza je stav větší uvolněnosti a relaxace, při kterém je naše nevědomá část mysli více vnímavá a přístupná k tomu, co jí chceme sdělit.

Přestože mysl hypnotizovaného je v tomto stavu lépe přístupná pozitivním změnám, neztrácí člověk v žádném případě kontrolu nad sebou a svým chováním.

Hypnóza tedy není stavem, kdy by hypnotizovaný byl zcela mimo realitu, nevěděl o sobě a byl v moci terapeuta. Není také během hypnózy možné vložit do mysli člověka věci, myšlenky či příkazy, se kterými by sám nesouhlasil. Stav hypnózy se velmi blíží nebo je často naprosto totožný se stavy relaxace, uvolnění, klidu, které zažíváme v běžném životě při různých příležitostech.

V čem je EFT terapie jiná než ostatní běžné metody?

EFT terapie pracuje na principu energetické psychologie. Tento směr bere v úvahu souvislosti mezi naším energetickým systémem, našimi emocemi a naším zdravím. Zaměřením na práci se životní – vitální energií našeho těla se sice EFT odlišuje od většiny zdravotních přístupů klasické západní medicíny, na druhou stranu je v souladu se systémy východními, například čínskou medicínou.

Mohu EFT používat i sám na sobě?

Rozhodně ano.

Jedna ze skvělých věcí na EFT metodě je, že se její základy můžete naučit za pár desítek minut a poté jí použít pro řešení některých svých fyzických či emočních problémů a to kdykoli a kdekoli.

Základy EFT Vás naučím při naší první schůzce a také si je můžete osvojit díky tomuto manuálu: EFT-poradna-Brno-EFT-základní-recept.pdf (staženo 9564× )
Jak si mohu vyřešit bolest hlavy ťukáním na části těla?

EFT terapie má zpravidla dvě základní části. Tou první je psychologická část, kdy hledáme problém, situaci, vzpomínku, která způsobila zablokování energií a nalaďujeme se na ni. Druhá část je mechanická a provádí se stimulováním bodů především na horní polovině těla. Tyto body jsou umístěny na klíčových energetických drahách v těle – tzv. meridiánech.

Kombinace těchto dvou přístupů přináší v optimálním případě harmonizaci toku energií v těchto drahách, neutralizaci negativních emocí a úlevu v mnoha oblastech.

Mám se na setkání nějak připravit?

Metoda EFT a doprovodné způsoby práce, se kterými se v mé praxi můžete setkat, od Vás nevyžadují nic jiného než soustředění a ochotu provést změnu v oblasti, se kterou za mnou přicházíte. Na konzultaci se není třeba nijak speciálně připravovat.

Poskytujete konzultace i po Skype?

Tuto možnost nabízím jako alternativu, když osobní setkání není možné z důvodů časových či z důvodu dojezdové vzdálenosti. Také jí nabízím jako podpůrnou službu mezi konzultacemi pro své stávající klienty, se kterými pracuji systematicky, případně i jako prostředek pro zodpovězení dotazů před prvním setkáním.

Co mohu během terapie cítit?

To je opravdu velmi různé. Setkávám se ve své praxi s celou škálou pocitů - od pocitu, že se nic zvláštního neděje, po zjitřené emoce, pláč, napětí až k úlevě, radosti a smíchu - kdy se v jeden moment životní těžkost promění ve výbuch úlevných pocitů. Mám moc rád tyto momenty, kdy mě klienti platí za to, abych se s nimi od srdce zasmál …

Nacházím se během konzultace ve změněném stavu vědomí?

Po většinu času setkání jste při plném a soustředěném vědomí, oči máte otevřené nebo zavřené, jak je Vám příjemné. Odpovídáte na otázky, případně otázky kladete. Můžete se kdykoli napít či odejít na toaletu. V rámci některých technik a cvičení se můžete na čas ocitnout v příjemném stavu hypnózy (transu). Tedy stavu větší uvolněnosti a relaxace, při kterém je Vaše nevědomá část mysli více vnímavá a přístupná k tomu, co jí chceme sdělit. V každém případě však máte kontrolu nad sebou a svým chováním.

Na co všechno EFT terapie funguje?

Oblast působení EFT terapie je velmi široká a více na tohle téma najdete v sekci „Oblasti terapie“.

Může na mě EFT terapie nefungovat?

Zpravidla se viditelný efekt EFT terapie dostaví již během konzultace nebo v příštích dnech po ní. Někdy se tak může stát až s časovým zpožděním v jemných podobách, které je ve víru života snadné přehlédnout.
Nicméně přihodí se také, že ani po opakovaném setkání není efekt terapie zřejmý. Tato skutečnost může znamenat, že řešená záležitost vyžaduje hlubší a systematičtější práci a větší trpělivost. Důvodem však také může být můj nesoulad s klientem nebo je možné, že je problém za hranicemi mých možností. V takovém případě doporučím další možnosti řešení a předám v případě zájmu kontakty na kolegy, se kterými mám dobré osobní nebo zprostředkované zkušenosti.

Má EFT terapie nějaká rizika?

EFT terapie je velmi bezpečná metoda a není mi známá žádná oblast, kde by správně provedené EFT mělo nějaká rizika. Určitá opatrnost je však velmi vhodná při zvláště závažných psychických onemocněních.

Co když pocítím potřebu vysadit své léky?

V průběhu terapie se tato potřeba může objevit. Vždy své klienty žádám, aby se o dalším postupu poradili s lékařem, který léky předepsal.

Kolik setkání je třeba na vyřešení mého problému?

Přestože v některých případech se i významnější změny mohou odehrát po několika málo setkáních, výraznějšího efektu je zpravidla možné dosáhnout během 10-15 po sobě jdoucích konzultacích. Tato doba umožňuje provést větší pokroky a přinést i hlubší změny. Během tohoto času máme možnost zhodnotit dosažené výsledky a zvážit případné pokračování.
Je důležité si uvědomit, že některé problémy si vytváříme dlouhá léta či celý život. Jejich řešení tak může stát více času a úsilí. Hlubší a závažnější témata tedy zasluhují i více konzultací a delší systematickou práci, vždy podle potřeby daného člověka.
Protože systematická práce s EFT přináší nejlepší výsledky, najdete v mé nabídce zvýhodněný balíček 5 konzultací.

Z čeho všeho mě můžete vyléčit?

Já sám nemám moc Vás vyléčit a ani tak činit nemohu. EFT terapie a další doprovodné metody, které používám ve své praxi, nenahrazují lékařskou péči a nejsou primárně určeny k léčení diagnostikovaného onemocnění. Mojí ambicí je pomoci Vám uvolnit potenciál – vnitřní, životní, kariérní, který je ve Vás, a pomoci odstranit překážky, které jej omezovaly. Konkrétní oblasti, kde je EFT terapie zpravidla v tomto ohledu účinná, najdete v sekci „Oblasti terapie“.

Jsou nějaké zásady, které mám po EFT terapii dodržovat?

Po řešení závažnějších témat Vám mohu doporučit zůstat po zbytek dne v klidu, odpočívat a nepouštět se do náročných situací. Ve většině případů však není nutné dodržovat speciální režim.

Proč na svých stránkách pro popis toho, co se během konzultace může odehrávat, požíváte termín „práce“?

Domnívám se, že tento termín trefně popisuje, co se odehrává, pokud chceme provést hlubší změny v našem životě. Někdy je to opravdu docela tvrdá práce. Vyžaduje to ochotu, trpělivost, odvahu a rozhodnost. Na druhou stranu se tato práce bohatě vyplatí. Jsem velmi vděčný, že máme k dispozici nástroje jako je například EFT terapie, které tuto práci činí rychlejší, snadnější a celkově možnou pro stále více lidí.

Mgr. Lukáš Srbecký

Terapeut a kouč

Váš průvodce osobním růstem a rozvojem.

Telefon: 604 512 671
Email: eft@eftporadnabrno.cz
Adresa: Minská 38, Brno – Žabovřesky